мерзімді басылымдар

МЕРЗІМДІ БАСЫЛЫМДАР
Мерзімді баспасөз беттерінде

Басылым индексі
көрсеткіш басылым
Басылым аты
Басылымның атауы
Электронды адрес
жиынтықтарын саны
жинақтарын саны
65444
Солтүстік Қазақстан
www.izdatelstvo-sk.kz
1
65445
Солтүстік Қазақстан
www.soltustikkaz.kz
1
65432
SC даңғылы
www.prospektsk.kz
1
65356
Казахстанская правда
www.kazpravda.kz
1
65392
Егемен Қазақстан
www.egemen.kz
1
65406
Қазақстан мұғалімі
e-mail:
tatyana.zhartovskaya@mail.ru
1
74445
Техникалық және кәсіптік білім
www.rnmc.kz
1
15354
Қазақстан мұғалімі
www.kazmugalimi.kz
1
75939
кәсіби Қазақстан
e-mail:profkaz@mail.ru
1
15928
құқықтық газеті
www.ug.zan-media.kz
1
65921
Заң газеті
www.zan.zan-media.kz
1
64603
Білімді ел – Образованная страна
www.bilimdinews.kz
1
75384
білім беру мекемесінің басшысының анықтамалығы
www.edu.mctr.k
1
74391
Английский язык в школе, колледже и ВУЗе
1
74695
Әлеуметтік педагог және өзін-өзі
1
74702
Колледж: кәсіби білім беру. Профессиональное обучение
1